Lokalhistorisk forening for Højrup Sogn - Arnum Vagtværn 1944-45

Arnum vagtværn under 2. Verdenskrig.

Fra oktober 1944 til maj 1945 havde Arnum et vagtværn i den politiløse tid.
Dette vagtværns opgave var at opklare mindre politisager, bl.a. tyverier. Der skete mange cykeltyverier i disse år.

Vagtværnet i Arnum hørte under brandkorpset, hvis leder var Eduard Petersen.


De tre ledere af Arnum Vagtværn i den politiløse 
tid fra oktober 1944 til maj 1945. 
Fra Venstre: Jørgen ferslev, Eduard Petersen, Jørgen Schmidt

Her vil vi fortælle om en enkelt opgave 
vagtværnet kom ud for.

Den 9.12.1944 kl. 7.30 fik brandinspektør Eduard Petersen en meddelelse fra købmand Lindholm i Højrup om, at der i nattens løb var begået et indbrud, hvorved der var stjålet et parti pølser, en hel del dækketøj, og et mindre parti tobak, alt sammen til en værdi af ca. 200 kr. Tyven var kommet ind ved at slå en rude i bagbutikken ind, og der haspe vinduet op.

Vagtværnet foretog straks en nøje undersøgelse af hele Højrup by, idet man havde mistanke om, at en af de mange arbejdere, der for tiden var beskæftiget på de store arbejdspladser omkring Arnum, kunne have begået indbruddet.

Efter at have undersøgt Bennedsens hotel, sluttede man undersøgelsen på rutebilstationen, hvor man kiggede lidt nærmere på alle de passagerer, der skulle med rutebilen til Ribe. 
Der var imidlertid intet mistænkelig ved disse, men da man også foretog en undersøgelse af de ting, der lå i godsekspeditionen, fandt man to kufferter, der indeholdt alle tyvekosterne. Man var nu klar over at en af to arbejdere, der var taget med rutebilen til Ribe, og som ingen kufferter havde haft med sig, rimeligvis var tyven, og vagtmændene rekvirerede straks udrykningsbilen D.2512, tilhørende Købmand Ferslev i Arnum.

Derefter gik det i susende fart mod Ribe, idet man ville indhente rutebilen før den nåede byen.

Midt under kørslen sprang der pludselig en plag ud foran vagtværnsbilen. Føreren, brandinspektør E. Petersen, forsøgte at dreje bilen udenom, men derved gled den i det glatte føre, væltede om med hjulene i vejret, gled et stykke på hovedet for på ny at komme på ret køl.
Som ved et mirakel kom ingen af de fire vagtmænd, der opholdt sig i bilen noget til, men bilen var selvfølgelig slem molesteret. Man rekvirerede Falck fra Toftlund der førte bilen til Ribe, men da men nåede dertil, var de mistænkte naturligvis ikke at finde.

Man begyndte dog en systematisk eftersøgning efter alle de folk, der havde været med rutebilen, og efterhånden som man fik fat i nogen, blev de ført til afhøring på Ribe Falck-station. Samtidig satte man vagt ved og på rutebilstationen, så der var endnu mulighed for, at tyven måtte blive fundet.

Man fangede ikke tyven, men de kufferter, man fik fat i viste sig også at indeholde tyvekoster fra indbruddet hos købmand Petersen i Toftlund.

 Opdateret 10-01-2015