Se også opslagene på TV'et hos min KØBMAND i ArnumBalance-KUNST​​ - ugekursus

Dato: 15. juli 2017

Klokken: 16:00 - 10:00

Sted: Stensbæk - Den Holistiske Højskole

Arrangør: Stensbæk - Den Holistiske Højskole


Starter lørdag den 15. juli kl. 16.00 til fredag den 21. juli kl. 10.00.​
​​
På opdagelse i sommerens ild-energi og rytme med kunstterapeutiske metoder.
Krop, sjæl og billede i bevægelse.
​
Den danske sommer er en god læremester i, at livet ER forandring og balancekunst…
​
På dette kursus vil vi undersøge balance-kunsten på flere forskellige måder, både i kroppen og kunsten og naturen. Omdrejningspunktet er det skabende arbejde.
​
Sommeren er ildens element. Inspireret af den kinesiske 5 Element-teori vil der være oplæg til at udforske ildens energibevægelser fra forskellige vinkler og også undersøge, hvordan yin og yang, det kvindelige og det mandlige, spiller sammen i os. Arbejdet med det vil være konkret og kreativt. Vi sanser meditativt og udtrykker os – i form og farve og bevægelse.
​
Vi vil arbejde både indendørs i værkstedet og udendørs. Udenfor kommer hver deltager til at etablere sit eget ”stille-sted” - sit eget ”alter-sted” - og bygge videre på det gennem hele ugen.
Vi vil også bruge bålpladsen og eksperimentere med ildens forvandlingsmuligheder af materialer tilknyttet proces-arbejdet.
Inde i atelieret vil vi udover naturens materialer, bruge akryl og kridt på små og store papirformater, samt ler og ting fra ”tingfinder-kasserne”. Maleriet vil tidsmæssigt have hovedvægten.
​
Rytme og vibration er grundlæggende for alt liv. Vi kan iagttage og sanse det både i vores krop og relationer, i naturen og ude i universet, - og også i de kunstneriske udtryk. Alt vibrerer med hinanden.
Via rytmen kan vi også SKABE balance, når noget er kommet i ubalance.
Derfor vil vi arbejde med rytmer på kurset. Vi vil udforske vores spontane egen-rytme i krop og bevægelse, og med rytmetegning på papir – lytte efter kroppens impulser og behov, og udtrykke deres rytmer.
Vi vil også inddrage rytmeinstrumenter og poesiens og prosaens ord i vores undersøgelser, lige som vi vil arbejde med Gabrielle Roths organiske 5Rytme-musik med faserne flow, staccato, kaos, lyrisk og stilhed – sanse og danse og male vores oplevelser af disse forskelligartede faser - med intentionen om at udforske og bevæge det, der kalder på bevægelse og bedre balance.
​
Kursusdagen vil veksle mellem gruppeoplæg med øvelser, individuelt skabende arbejde (med mulighed for individuel sparring og vejledning undervejs), samt korte essens-runder i gruppen.
Værkstedet vil også kunne bruges ud over kursustiden, hvis du ønsker det.
​
I afslutningen af kurset samler du alle ugens udtryk til en helhed, så du kan udforske sammenhængene og mønstrene, som de danner, og finde ind til de essenser, som processen har født, og som du kan tage med hjem til Balance-Kunsten med ilden i hverdagens liv og opgaver.
​
Der kræves ingen specielle forudsætninger til kurset… blot lyst til denne skabende leg… hvor vi giver intuitionen råderum.
​
Materialer: Nogle kan medbringes, andre købes.
Hør mere via mail til Britta: brittameretejensen@gmail.com
​​
Underviser: Britta Merete Jensen
Kunstterapeut, billedkunstlærer, WuJi Gong-lærer
Projekt SUMBO: Skabende Udtryk Med Bevidst Opmærksomhed, FO-værkstedet, Aarhus.
​
Pris: 4500,- kr. Pensionister, arbejdsløse og studerende 3950,- kr. Tillæg på 600,- kr. for enkeltværelse.