Pensionistforeningen afholder Generalforsamling

Arnum/Højrup Pensionistforening afholder generalforsamling

Tirsdag d. 1. juni kl. 13.30 i Arnum Forsamlingshus

Dagsorden iflg. vedtægter

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før

Bankospil efter generalforsamling

Bestyrelsen er vært ved kaffebord