Generalforsamlinger

Arnum-Højrup Pensionistforening afholder GENERALFORSAMLING

tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 13.30 i Arnum Forsamlingshus

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Efter generalforsamling er der banko. Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Højrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv afholder GENERALFORSAMLING

onsdag d. 16. marts 2022 kl. 19.00 i lærerværelset AKF.

Efter generalforsamlingen fortæller Ella Gehrke Warming

“En sønderjydes fortælling om sit liv”

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Venlig hilsen

Bestyrelsen