Mælkebilen kommer 24/3

I morgen torsdag kommer mælkebilen fra Kisbæk Gårdmælk ApS igen til Arnum, vi holder ved Forsamlingshuset kl. 18.50-19Du er velkommen til at tage din egen emballage med eller købe genbrugsemballage ved bilen.Vi sælger uhomogeniseret mælk, direkte fra gården – kom og smag