25 års jubilæum

Min Købmand i Arnum – Børge og Jonna – kan i år fejre 25 års jubilæum. Det markerer de med en masse gode tilbud mm torsdag den 13 maj til søndag den 16 maj. Søndag den 16 maj vil der også være en masse forskellige aktiviteter i og […]

Forsamlingshuset holder generalforsamling

Arnum Forsamlingshus/Vennerne afholder generalforsamlingtirsdag den 11. maj 2021 kl. 19.00. Dagsorden iflg vedtægterne.

Krolf of Petanque starter

Petanque starter i Arnum Park onsdag den 5. maj fra kl. 14.00. Krolf starter i Arnum Park torsdag den 6. maj fra kl. 19.00

Arnum Vandværk udskyder generalforsamling

Grundet gældende forsamlingsforbud er den årlige generalforsamling udsat indtil dette ændres eller senest April 2022 Bestyrelsen har valgt at fortsætte uændret indtil 2022, skulle der være spørgsmål til bestyrelsen står vi naturligvis til rådighed. For regnskab, gældende vedtægter og takstblad henvises til : www.arnumvand.dk

Mælkebilen kommer 24/3

I morgen torsdag kommer mælkebilen fra Kisbæk Gårdmælk ApS igen til Arnum, vi holder ved Forsamlingshuset kl. 18.50-19Du er velkommen til at tage din egen emballage med eller købe genbrugsemballage ved bilen.Vi sælger uhomogeniseret mælk, direkte fra gården – kom og smag

Arnum Posten er klar igen

Så er marts udgave 2021 klar. Der bliver omdelt til alle i løbet af uge 9, Læs bladet online her

Aflysninger fra Pensionist foreningen

Meddelelse fra Arnum-Højrup Pensionistforening. På grund af Corona er vi nødt til at se tiden an, så derfor udsætter Pensionistforeningen både generalforsamling og andre arrangementer til mere sikre tider. Vi håber, alle klarer sig og holder humøret oppe trods Pandemi og restriktioner.

Gymnastik opvisning aflyst

AIF’s planlagte gymnastikopvisning den 7. marts er aflyst.

Fastelavn er aflyst

På grund af de nuværende restriktioner ifbm Covid-19 er det ikke muligt at holde Fastelavn i Arnum Halle som vi plejer. Vi er derfor nødt til at aflyse den planlagt fastelavns fest den 14 februar. Venlig hilsen Borgerforeningen