Menighedsråds valg – orienteringsmøde

Højrup Sogn – Højrup Kirke.

Der afholdes orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde og kommende valg til menighedsrådet.
Næste 4-årsperiode starter dec. 2024.  Valgperioden er 4 år.

Orienteringsmødet afholdes i konfirmandstuen, Grønvang 11

Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 1900.

Kom og lyt  –  vi serverer kaffe/te med kage.

Valgbestyrelsen