Menighedsråds valg – orienteringsmøde

Højrup Sogn – Højrup Kirke. Der afholdes orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde og kommende valg til menighedsrådet.Næste 4-årsperiode starter dec. 2024.  Valgperioden er 4 år. Orienteringsmødet afholdes i konfirmandstuen, Grønvang 11 Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 1900. Kom og lyt  –  vi serverer kaffe/te med kage. Valgbestyrelsen

Arnum Vandværk Generalforsamling

Andelsselskabet Arnum Vandværk a.m.b.a.afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 30/4 19:00.på Arnum Vandværk, Poppelvej 1, Arnum 6510 Gram Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til dagsordren skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage førenten pr. post eller e-mail: arnumvand@gmail.com