Arnum Vandværk Generalforsamling

Andelsselskabet Arnum Vandværk a.m.b.a.
afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 30/4 19:00.
på Arnum Vandværk, Poppelvej 1, Arnum 6510 Gram

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til dagsordren skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
enten pr. post eller e-mail: arnumvand@gmail.com