Arnum Vandværk udskyder generalforsamling

Grundet gældende forsamlingsforbud er den årlige generalforsamling udsat indtil dette ændres eller senest April 2022

Bestyrelsen har valgt at fortsætte uændret indtil 2022, skulle der være spørgsmål til bestyrelsen står vi naturligvis til rådighed.

For regnskab, gældende vedtægter og takstblad henvises til : www.arnumvand.dk