Borgerbudgettering 2021

Borgerbudgettering 2021

Haderslev Kommune giver os igen i år 50.000 kr. til projekter i Højrup Sogns Landdistrikt. Vi vil derfor bede alle med en god ide – og lyst til at føre den ud i livet – om, at sende en beskrivelse af projektet, hvad det koster, samt hvem der er tovholder på projektet til Borgerforeningens mail; borgerforening@outlook.dk


Projektbeskrivelserne skal være sendt til Borgerforeningen senest 1. juli 2021.

Projekterne skal udføres i perioden 1. september 2021 til 1. april 2022.

Hvis Corona-restriktionerne tillader det, vil der blive afholdt afstemningsmøde i august. Mere information herom kommer senere på hjemmesiden, facebook og infoskærmen.