Stensbæk – den holistiske Højskole pressemeddelelse

Stensbæk og Den Holistiske Højskole

I år er det 10 år siden, at de første kursister ankom til Den Holistiske Højskole.

Inden det kunne lade sig gøre, havde Frank, Linnea, Christa og mange af deres venner knoklet hårdt for at få Stensbæklejren klar. Vægge blev revet ned, nye vægge blev bygget op og værelser gjort klar til indflytning. Der blev ordnet have og vasket vinduer. Der blev malet og gjort rent. Der blev også tænkt meget over, hvad højskolen skulle hedde.

Linnea havde mange år forinden haft en vision om at lave en holistisk højskole og efter nøje overvejelser blev det vedtaget at højskolen skulle tage navn efter visionen; Stensbæk – Den Holistiske Højskole var en realitet.

Men hvad betyder holistisk egentlig?

Orden ’holistisk’ betyder HELHED. Dersom vi er en højskole og tilbyder kurser for mennesker, betyder holistisk hos os, at kurserne rummer noget for både krop, sjæl og sind.

’Holistisk’ er IKKE et religiøst udtryk hverken definitionsmæssigt set eller hos os. Tværtimod bruges ordet på tværs af religioner. At højskolen er ’holistisk’ betyder derfor, at ALLE ER VELKOMNE hos os! På tværs af religion men også på tværs af arbejdsmæssige forhold, alder, civilstatus, fortidshistorie og alle andre steder, hvor vi som mennesker skiller os ud fra hinanden individuelt eller grupperne i samfundet.

På højskolen har vi hvert år ca. 50 frivillige til at få højskolen til at fungere. Højskolen er nemlig ikke statsstøttet og vi lever af gratis arbejdskraft. Alle frivillige samt kursister kommer fra hele verden – fra vidt forskellige baggrunde, kulturer og samfundsforhold.

Når man opholder sig på højskolen og deltager i vore kurser, foredrag, koncerter, workshops og andre arrangementer eller ved at være frivillig, får vi den feedback at det enkelte menneske i stor grad oplever sig selv og får en udvidet bevidsthed om sin væren i kroppen, i psyken og i sjælen.

Ordet sjæl forbinder mange i øvrigt også med noget religiøst. Men faktisk er sjæl ’bare’ et udtryk for menneskets indre liv og det vil sige tanker, følelser, forestillinger, erfaringer, etc. som kun eksisterer inde i én selv. Det vil sige, det altså ikke er noget direkte delbart, selvom man kan rumme nogle af de umiddelbare samme elementer fx tanker – så er DU altså helt unik i netop DIN sjæl.

Så for at ramme det meget MELLEMMENNESKELIGE i at have en krop, en psyke og en sjæl. For at kunne anerkende, udvikle og elske det mennesket indeholder; det DU OG JEG vel at mærke indeholder, så blev Stensbæk Den Holistiske Højskole grundlagt i 2010.

Vore kurser spænder vidt indenfor det holistiske; fra at man kan lære at synge over at dyrke yoga til at lære at bruge sin indre energi og kraft i ens hverdagsliv. Alle vore undervisere er topprofessionelle og bliver nøje udvalgt hvert år.

I år fejrer vi på Stensbæk både Genforeningsåret såvel som 10 års jubilæet for grundlæggelsen af højskolen. Derfor hylder vi samlet set menneskets frihed til at vælge og måske genforene, hvad der er sandt og godt for dets HELHED nemlig i krop, sjæl og sind.

VELKOMMEN til STENSBÆK!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *